0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 360 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 Già Thiên + Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đồng nhân ] Dương Trần xuyên qua, mà lại là hai xuyên!

Già Thiên thế giới vâng vâng dạ dạ, Phàm Nhân Thế Giới trọng quyền xuất kích!

Không nghĩ tới trăm ngàn năm về sau, Phàm Nhân Thế Giới nhiều hơn một vị Bắc Thần Tiên Tôn, Già Thiên thế giới nhiều hơn một vị Thần Thiên Đế!

. . .

Côn Ngô sơn bên trên, Kim Đan ngồi một tổ, Nguyên Anh ngồi một bàn, thiếu niên chậm rãi nói: “Xin hỏi Đại Đế ngồi cái nào bàn?”