0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 3 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trần Thái Bình xuyên qua huyền huyễn thế giới, vốn nghĩ gia nhập tu tiên tông môn, cầu được con đường trường sinh.

Kết quả không nghĩ tới bị Ma Tông người lừa gạt, không chỉ có tiến vào Ma Tông, hoàn thành Ma Tông chuyên môn sinh dục máy móc.

Trong vòng hai mươi năm, liền muốn vì tông môn sinh sôi ba mươi dòng dõi, nếu không chính là một con đường chết.

Ngay tại Trần Thái Bình mất hết can đảm thời điểm, hương hỏa truyền thừa hệ thống kích hoạt lên. . .

【 hương hỏa truyền thừa hệ thống: Túc chủ mỗi sinh ra một vóc dáng tự, liền sẽ thu hoạch được một phần ban thưởng, dòng dõi căn cốt càng tốt, ban thưởng liền càng phong phú! 】

Từ đó, Trần Thái Bình liền tại sinh sôi hậu thế phía trên, đi lên một con đường không có lối về.