Giới Thiệu Diễn Đàn Truyện

Diễn Đàn Truyện là diễn đàn Tiếng Việt của những người cùng sở thích, đam mê, tự nguyện tham gia nhằm giao lưu, học hỏi, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

Mục đích và ý nghĩa

1. Diễn Đàn Truyện là diễn đàn Tiếng Việt của những người cùng sở thích, đam mê, tự nguyện tham gia nhằm giao lưu, học hỏi, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

2. Diễn đàn là một phần của website (https://diendantruyen.com) hoạt động trên tinh thần không vụ lợi về vật chất, bình đẳng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

3. Diễn Đàn Truyện không đặt điều kiện, không ràng buộc và cũng không chịu trách nhiệm đối với việc gia nhập của các thành viên. Tuy nhiên, Diễn Đàn Truyện chỉ chấp nhận các thành viên tuân thủ Nội quy Diễn đàn và có toàn quyền từ chối phục vụ đối với các thành viên có hành vi: vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm luật pháp Quốc tế hoặc không tuân thủ Nội quy Diễn đàn. Trường hợp cần thiết, Diễn Đàn Truyện có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4. Việc gia nhập, sinh hoạt đều diễn ra dưới hình thức online trên Internet. Khi cần thiết, Diễn Đàn Truyện có thể tiến hành “đại hội” bất thường hoặc tổ chức các hoạt động offline khác.

5. Diễn đàn Diễn Đàn Truyện không phải là một tổ chức hội/nhóm/CLB… có đăng ký thành lập, và cũng không trực thuộc trực tiếp của một pháp nhân nào. Hiện tại, tính chất cơ bản của Diễn Đàn Truyện là một “sân chơi” tự phát nhưng lành mạnh, bổ ích; hoàn toàn phi chính trị, phi xã hội.

6. Website: https://truyen.diendantruyen.com là website chia sẻ truyện đọc MIỄN PHÍ dành cho tất cả các thành viên. Việc Đăng ký tài khoản trên diễn đàn Diễn Đàn Truyện: https://diendantruyen.com hoặc website https://truyen.diendantruyen.com đều như nhau và có thể Đăng nhập bình thường trên website hoặc diễn đàn.

Nội dung và cơ cấu của diễn đàn:

1. Diễn Đàn Truyện được xây dựng trên nền tảng trọng tâm là các bài viết chuyên đề: dịch, convert, sáng tác truyện . Ngoài ra, Diễn Đàn Truyện cũng đăng tải các bài viết tương tự về các lĩnh vực học thuật khác. (Bổ sung sau)

2. Diễn đàn dành riêng khu vực “Thắc Mắc – Góp Ý” (tên này có thể thay đổi khi cần thiết) để mọi thành viên đưa ra những thông báo công khai, những góp ý, khiếu nại, thắc mắc, phản đối… với tinh thần tích cực và thiện chí. Thành viên không được lạm dụng khu vực này.

3. Thứ tự các khu vực thuộc cơ cấu Diễn đàn và nội dung đăng tải có thể được chỉnh sửa, thêm bớt tùy vào tình hình thực tế và do Ban Điều hành Diễn đàn cân nhắc, quyết định.

Diễn Đàn Truyện
admin​
Consent Management Platform by Real Cookie Banner