TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

TRUYỆN ĐỀ CỬ


TRUYỆN MỚI
GenreTitleReleaseAuthorTime
, , ...Trọng Sinh 80 Hảo Có Thai, Xuất Ngũ Ngạnh Hán Sủng Lên TrờiChương 266: Đại kết cục.CN 8 giờ trước
, Từ Bàng Môn Đạo Quân Bắt ĐầuChương 30: Dưỡng Thi đàn, Cương Thi hệ thống. 8 giờ trước
, Trường Sinh Tiên Y: Từ Cho Nữ Đế Chữa Bệnh Bắt ĐầuChương 20: Huyễn niệm 8 giờ trước
, Luyện Võ Không Có Tác Dụng Phụ, Ta Trực Tiếp Tịch Tà Kiếm PhổChương 20: Yêu hóa cùng triệt để điên cuồng 8 giờ trước
, Hình Bóng Thâm KhôngChương 4: Thành thi 8 giờ trước
, Toàn Dân: Bắt Đầu Một Nguyên Miểu Sát Song Sss Thiên PhúChương 13: Một chân giết chết hoàng đồng thủ lĩnh! 12 giờ trước
, , Nương Nương Mị Cốt Thiên Thành, Bạc Tình Bạc Nghĩa Đế Vương Cấm Dục SủngChương 106: Đại kết cục 10 giờ trước
, , Cặn Bã Tỷ Cướp Ta Lão Công? Ta Bãi Lạn Gả Bất Lực Tỷ PhuChương 230: Đại kết cục 6 giờ trước
, Hoàng Thất Tiềm Tu 20 Năm, Bắt Đầu Lục Địa Thần TiênChương 43: Yểm, nhân tộc 3 giờ trước
, , ...Ta Là Cá Ướp Muối Huyền Học Lão Đại Mã Giáp Bị CàoChương 246: TOÀN VĂN HOÀN 1 ngày trước
, , ...Đích Nữ Trở Về, Lưu Vong Sau Bị Xấu Bụng Vương Gia Sủng Lên TrờiChương 114: Phiên ngoại hai 1 ngày trước
, , ...Chết Thảm Trùng Sinh, Đốc Chủ Thực Làm Nũng Đánh Ngã Toàn TrườngChương 112: Kiếp trước phiên ngoại tập hợp 1 ngày trước
, Game Of Thrones: Rồng Ba Đầu ViserysChương 140: Người đào vong 9 giờ trước
, Bắt Đầu Âm Dương Thiên Linh Căn, Sư Tôn Truyền Song Tu Công PhápChương 50: Kiếm mộ bí mật! Nhan như mộng đau khổ! 15 giờ trước
, Tổ Thi Gia, Cầu Ngài Thu Thần ThôngChương 30: Kiếm Các thí luyện 1 ngày trước
, Linh Khí Khôi Phục, Ta Biên Công Pháp Đều Bị Đã Luyện ThànhChương 60: Nhục Thân Phiêu Nhứ Thừa Ba Phi Hành Thuật 8 giờ trước
, Đại Đạo Không TranhChương 2: Sơ lâm Yên Vân Thành 1 ngày trước
, , 70 Cuốn Vương Nữ XứngChương 135: TOÀN VĂN HOÀN 4 giờ trước
, , ...Khó Sinh Sau Trọng Sinh, Ta Tái Giá Cặn Bã Chồng Trước Ca HắnChương 109: Đại kết cục (2) 2 ngày trước
, , Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Vượng Cả NhàChương 99: Không biết hôm nay hôm nào 2 ngày trước