0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 557 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 tu tiên + truyền huyền + vô địch + không hệ thống + sướng rên + sát phạt quả quyết + tán tu 】

Năm trăm năm trước, Cố Tu làm tông môn phúc nguyên, tự trói cấm địa năm trăm năm, lần nữa trở về lẽ ra là vinh quy quê cũ.

Lại không ngờ, năm trăm năm sớm đã thương hải tang điền.

Sư phụ bỏ hắn, các sư tỷ ghét hắn, cái kia mới tới tiểu sư đệ càng đem hắn đã từng hết thảy, cướp lấy.

Năm trăm năm cấm địa tra tấn, toàn bộ biến thành đàm tiếu.

Cố Tu một buổi sáng tỉnh ngộ, một tờ bỏ tông linh ước phán ra tông môn, hóa thân tán tu tự tìm đại đạo.

Đoạt thiên cơ, tranh tiên duyên.

Họa Thần phù, khai thiên nguyên.

Tu sĩ chúng ta, vốn nên đỉnh thiên, đạp đất, chém yêu, trừ ma!

Mà tại Cố Tu một đường hát vang chinh chiến thiên lộ thời điểm, nguyên bản sư phụ, các sư tỷ lại đều hối hận, khóc đi cầu Cố Tu hồi tông.

Đối cái này, Cố Tu trả lời chỉ có một câu.

Đại đạo tranh giành, ngăn đường ta người.

Giết không xá!

Về phần hối hận?

Ngươi hối hận, cùng ta có dính dáng gì?