0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 107 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngoài ý muốn xuyên thư, Bùi Duật Xuyên thành một quyển ngược luyến tình thâm trong tiểu thuyết năm cái cực phẩm kia mất sớm thân cha.

Năm cái cực phẩm, đều có sở “Trường”, Lão đại ngang ngược thô bạo, Lão nhị bao cỏ hoàn khố, đại nữ nhi dối trá, nhị nữ nhi cay nghiệt, tiểu nữ nhi vụng về. . .

Nhìn xem trước mặt một hàng choai choai bé củ cải, nghĩ đến bọn họ trong tương lai đa dạng tìm chết, khắp nơi làm yêu, cuối cùng cả nhà đều ngay ngắn chỉnh tề bị nam chủ tận diệt rơi kết cục.

Bùi Duật Xuyên: . . .

Cải tạo! Liền hiện tại!