0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 784 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 mưa to, Hải Dương, Noah phương chu, cơ giáp, nữ thần, độn vật tư 】

Một trận diệt thế mưa to, che mất toàn bộ thế giới.

Ở kiếp trước Trần Triệt bị giáo hoa mang lên thuyền, vốn cho rằng là cứu rỗi, lại bị làm chó nuôi, càng bị nó đạp tiến đáy biển táng thân.

Trùng sinh đến tận thế hàng lâm bảy ngày trước, Trần Triệt khóa lại Noah phương chu.

Thu hoạch nhân khẩu ban thưởng: Toàn thân bao trùm thức cơ giáp, hạng nặng mang người cơ giáp, sinh vật cơ giới thể ngoại trang giáp, sinh vật Evangelion.

Không có tiền độn vật tư?

Trực tiếp bắt chẹt giáo hoa trăm vạn tấn vật tư!

Không chỉ có tác vật, còn muốn tác người!

Đời trước ngươi làm người, ta làm chó, đời này, hai ta thay đổi.