0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 780 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 kí tên 】+ 【 Nữ Đế 】+ 【 hệ thống 】+ 【 vô địch 】 Vân Xuyên kiếp trước bị trượt chân ngã chết, vượt qua đến thực lực vi tôn thế giới khác, vừa giác tỉnh kí tên hệ thống, chuẩn bị kinh diễm mọi người, vô địch khắp thiên hạ, kết quả trực tiếp bị Nữ Đế đẩy ngược. “Cái gì, ta đường đường Vô Địch Kiếm Thần bị người nói ăn bám?” “Thôi, cơm chùa miễn cưỡng ăn cũng là ta bản sự!” Vân Xuyên: Lão bà, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một hồi? Nữ Đế: Không được! Hôm nay vừa cho ngươi ăn Ngũ Trảo Kim Long roi đâu? Không thể lãng phí! Thì dạng này, Vân Xuyên vượt qua mệt nhọc lại không dám nói một câu không tốt sinh hoạt. Đau đồng thời khoái lạc lấy, Vân Xuyên hối hận nước mắt theo trong miệng chảy ra!