0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 406 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Đấu Phá Thương Khung, không có bất kỳ cái gì dựa vào, không treo tạc thiên bàn tay vàng, liền giao lưu đều là cái vấn đề, cái này nên làm cái gì?

Đúng lúc này, Trần Quan thu được một phong di thư của tương lai chính mình!

“Cái gì, ta thế mà 20 tuổi liền treo rồi? !”

“Không được, nhất định phải tránh đi mất mạng đề!”

Mỗi qua một đoạn thời gian, liền có một phong di thư đưa tới, cứ như vậy, Trần Quan xu cát tị hung, bắt đầu hắn vững vàng một đời.

Luyện đan chỉ là yêu thích, xin đừng nên dùng nghề nghiệp của các ngươi tới khiêu chiến sở thích của ta, không muốn đả kích người, cảm ơn!