0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 549 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(chính trực nghĩa khí, không phải sảng văn, muốn xem Long Ngạo Thiên thức làm mất mặt sảng văn xin mời đi vòng. )

Sống lại thành Thiên Long Bát Bộ bên trong Kiều Phong, vì là báo cha mẹ mối thù, học được cái thế thần công, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Huyền Băng Bích Hỏa công. . .

Lại đang trên giang hồ, ngẫu nhiên gặp Đại Lý thế tử Đoàn Dự cùng với Đại Tống hoàng đế Triệu Húc, ba cái vận mệnh người khác nhau, nhưng là đi cùng nhau.

Thiên hạ cao thủ tầng tầng xuất hiện, mà xem Kiều Phong làm sao sửa chữa vận mệnh quỹ tích!