0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 626 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Vương Ngữ Yên, ngươi chính là ta Trương Đạo áp trại phu nhân!”

“Cái gì? Phu nhân ngươi nói ngươi gọi Lý Thanh. . .”

Vương Trùng Dương: “Chạy mau, đây Thanh Vân sơn có đại khủng bố tồn tại!”

Nguyên Đế: “Truyền chỉ, để Triệu Mẫn thay ta Đại Nguyên ngoại giao Thanh Vân sơn, lấy kết minh tốt!”

Triệu Cát: “Đem Khai Phong phủ tặng cho Thanh Vân sơn a! Nữ nhi cũng cho Thanh Vân sơn đưa đi. Chúng ta dời đô Hàng Châu, chỉ cần có thể bảo trụ hoàng vị, cái gì đều tốt nói!”

Trương Tam Phong: “Tiểu hữu một thân thực lực quả thật thâm bất khả trắc!”

Hoàng Dược Sư: “Ta cái kia bất tranh khí nữ nhi, thế nhưng là tại trang chủ sơn trang bên trong?”

Lý Thế Dân: “Thế Dân có lòng muốn vì thiên hạ thương sinh tận một phần tâm, mong rằng thiên đế thành toàn! Vị này là ta. . .”

Khang Hi: “Trang chủ, không, thiên đế! Có chuyện hảo hảo nói nha, tuyệt đối đừng động thủ a!”

Uy Quốc: “Quấy nhiễu Thiên Thần lãnh thổ tuyệt không phải tiểu quốc ngu dân, nhìn thiên đế minh xét a!”

. . .

Trương Đạo: “Người khác tu võ ta tu tiên, dưới trời, cái nào dám nói! Trên trời, cái nào đến chiến!”