0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 22 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tống Thành xuyên qua mà tới, thành cái thị trấn nhỏ nơi biên giới tiệm thuốc làm việc vặt mù lòa.

May mắn, vốn có cái cũng không ghét bỏ hắn nương tử phía sau, kim thủ chỉ cũng đi theo mà tới.

Yêu quỷ loạn thế, huyền pháp bí thuật, thần binh xán vũ, cửu âm cửu dương.

Tống Thành không cầu xưng bá làm vương, chỉ muốn đem thời gian qua tốt.

. . .

Đây là một cái trường sinh bất lão người, đi qua năm tháng rất dài, trải qua vô hạn hoàng triều cố sự.