0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 80 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« may mắn: MAX »

« thiên phú: Chiếu cố (SSS ) »

« chiếu cố (SSS ): Nữ thần may mắn chiếu cố ngươi! »

Toàn dân thành thị dưới mặt đất thời đại.

Các loại phó bản tầng tầng lớp lớp.

Đồng thời, chức nghiệp giả theo thời thế mà sinh.

Thức tỉnh hố trời chức nghiệp “Cầu thần sứ” Phương Minh, nguyên bản định khi một tên thường thường không có gì lạ bà vú.

Nhưng mà, SSS cấp thiên phú xuất hiện.

Để hắn triệt để từ bỏ chống cự.

“Ta không trang!”

“Ta ngả bài!”