0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 276 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một năm kia, Lục Địa Thần Tiên phá toái hư không

Một năm kia, Thánh Hỏa Minh Tôn quy ẩn sơn lâm

Một năm kia, Ma Môn dị tộc lấy ra nanh vuốt

Một năm kia, Lý gia Nhị Lang Cao Trung Thám Hoa

Một năm kia, Bình Tung Hiệp Ảnh Phi Thiên Kiếm Vũ

Một năm kia, Bộ Thần truyền nhân đặt chân giang hồ

Một người, một cây thương, một con ngựa, một bầu rượu

Một phần nhiệt huyết, hai phần tráng chí, ba phần tiêu sái, bốn phần hào hùng!

Chém trước tâu sau, Hoàng Quyền đặc biệt cho phép, Thiên Địa Chi Pháp, chấp hành không tha!

Trước người của ta, chính là giới tuyến, sau lưng ta, Chư Tà tránh lui!