0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 13 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nghĩa phụ tắt thở phía trước, lôi kéo Ứng Tiểu Mãn tay, “Ôm, ôm, ôm —— “

Ứng Tiểu Mãn rưng rưng ôm ôm nghĩa phụ.

Nghĩa phụ trừng mắt nín thở, ôm nỗi hận bài trừ một chữ cuối cùng: “—— báo thù!”

Ứng Tiểu Mãn thu thập bọc quần áo đi vào kinh thành, hoàn thành nghĩa phụ nguyện vọng, cho hắn lão nhân gia. . . chủ nhân một nhà báo thù.

Nàng muốn giết trong kinh thành cẩu quan, Yến Dung Thời.

Kinh thành rất lớn, người lớn lên xinh đẹp rất nhiều. Nào đó bình thường trời mưa, nàng cứu một cái hấp hối nam nhân, lớn lên đặc biệt đẹp.

Đẹp mắt nam nhân suy yếu mở mắt ra, chăm chú nhìn nàng rất lâu.

Hắn hoảng hốt nói: “Hiểu châu dục quang, phi y nhiễm trần. Như mây vờn bên trăng, lại như tuyết phiêu lãng trong gió. . .”

Ứng Tiểu Mãn: “Nghe không hiểu, nói tiếng người.”

Nam nhân: “.”

Nam nhân sửa nói đến tiếng người: “Ân cứu mạng, dũng tuyền tương báo. Vô luận cô nương muốn cái gì, ta đều có thể vì cô nương làm.”

Ứng Tiểu Mãn: “Ta muốn giết kinh thành cẩu quan Yến Dung Thời.”

Nam nhân: “.”

Được đến nam nhân hứa hẹn, Ứng Tiểu Mãn rất hài lòng. “Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì?”

Nam nhân nói: “Yến Thất.”

Ứng Tiểu Mãn kinh ngạc, “Ngươi cũng họ Yến? Cẩu quan Yến Dung Thời cùng ngươi quan hệ thế nào?”

Yến Thất mặt không đổi sắc, “Cẩu quan Yến Dung Thời cùng ta ở cùng cái phòng dưới mái hiên. Chúng ta tuy là đồng tông họ hàng xa, lại có huyết hải thâm cừu. Cô nương giết rất tốt!”

Ứng Tiểu Mãn sợ hãi than, “Trong kinh thành đại gia tộc thật phức tạp a.”