0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 262 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vương Dịch đi vào một phương võ hiệp thế giới, trở thành Đại Mệnh vương triều một tên cẩm y vệ!

Nơi này võ đạo hưng thịnh, chí cường giả phá toái hư không!

Vương Dịch thu hoạch được « vô thượng võ đạo hệ thống », bắt đầu kim cương bất hoại, luyện liền vô địch nhục thân, quyền quyền đến thịt, mở ra đẩy ngang chi lộ!

Một quyền vỡ nát Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma trận, lĩnh ngộ « Hắc Phù Đồ Dịch Cân kinh »!

Một chưởng đánh bại Võ Đang Chân Võ Thất Tiệt trận, lĩnh ngộ « Âm Dương Thái Cực Đồ »!

Thần cản giết thần, phật cản giết phật!

Vô địch nhục thân, một đường đẩy ngang!

. . .

Hắc ám thế giới, hắn là thế gian đệ nhất sát thủ: Ảnh tử sát thủ!

Ảnh tử bảo ngươi ba canh chết, ngươi không sống tới canh năm!

. . .