0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 322 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua thu hoạch được thành tựu hệ thống, mà lại toàn bộ là ẩn tàng thành tựu, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Kết quả là, Tô Dạ vì ban thưởng bắt đầu nghĩ hết biện pháp đi hoàn thành các loại ẩn tàng thành tựu.

“Nghịch đồ! Ngươi nghĩ câu mười sáu năm cá? !”

“Không thể lại đánh, đây chính là chúng ta sư tổ a!”

“Sư huynh, chuôi này bốn mươi mét đại đao ngươi luyện chế ra tới là nghĩ chặt ai?”

“Nhà ta sư huynh dám đớp cứt! !”

Một bên, nghe nhà mình sư muội vì chính mình khoác lác lời nói, Tô Dạ trong mắt quang mang chớp động…