0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 58 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Dây vàng áo ngọc bất hủ thân, thất tinh kéo dài tính mạng đạo thiên cơ.

Mộ phần bên trong đào xương luyện kim đan, thành hồ xã chuột ăn hương hỏa.

Xuyên qua mà tới, xem yêu ma hoành hành, đạo pháp không hiện thiên hạ, cùng với người người đều tại theo đuổi trường sinh bất tử.

Trần Ngọc Lâu kia còn có tâm tư đương cái gì lão đại đứng đầu?

Trộm mộ thế giới cơ duyên vô số.

Lưu thủy ngân kim châu, đại yêu nội đan, hoả hoạn giao long, giận tinh hóa phượng.

Côn Luân đỉnh thượng hái long đan, Già Long sơn hạ nuốt chi tiên.

Bình sơn quy khư đỉnh, một lò thủy hỏa luyện kim dịch, trường sinh cây bên trên kết đạo quả!

Này một thế, ta, Trần Ngọc Lâu, chỉ nghĩ tu tiên!