0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 156 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đây là một cái võ đạo cùng Yêu Tộc tranh phong thế giới.

Đây là một cái Long sinh Long, Phượng sinh Phượng thế giới.

Đây cũng là một cái thứ dân có thể cẩu thả sống tiếp chính là may mắn thế giới…

Chỗ này , không có kỳ tích!

Chỗ này , không có đường bằng phẳng!

Chỗ này… Không có tiên!

Chỗ này… Càng không kia 1 chút hồng!

Nhưng , ta đến!

Kia chỗ này phải có đường bằng phẳng , phải có kỳ tích , phải có tiên!

Phải có “Phàm có Cửu Khiếu người đều có thể thành Tiên” tiên!

Phải có vì Nhân tộc chi người mở đường tiên , phải có vì Nhân tộc chỗ dựa cùng thủ hộ giả tiên!