0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 79 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trần Phàm đi vào tu tiên thế giới, phát hiện mình mỗi ngày có thể hứa một cái nguyện vọng nhỏ.

Hắn cầu nguyện cưỡi mây đạp gió, kết quả bay xa mấy chục mét, liền từ không trung rớt xuống, kém chút ngã chết.

Hắn cầu nguyện trường sinh bất tử, kết quả thọ nguyên chỉ tăng nửa ngày.

Thế là hắn bắt đầu mỗi ngày cầu nguyện, tăng cường mình tu tiên thiên phú.