0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 91 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

[ quần tượng ] [ gia tộc ] [ làm ruộng ] [ không phải xuyên qua ] [ đơn nữ chính ] [ không hệ thống ] [ thiên tài ]

Lý thị gia tộc lập tộc năm thứ 420, nghênh đón lập tộc tới nay vị thứ nhất thiên sinh linh thể tộc nhân —— Lý Trường Sinh.

Lý Trường Sinh tu tiên kinh, luyện linh thể, dưỡng linh thú, pháp thể song tu, đan khí song tuyệt, đây là một cái gia tộc nhỏ, ở Lý Trường Sinh vợ chồng cùng từng đời một tộc nhân dẫn dắt đi từ từ trở thành Tiên tộc cố sự, cố sự khởi điểm liền từ Bắc Hải Thanh Vân Đảo bắt đầu đi!

Mãnh liệt nhắc nhở: Quyển sách vì là quần tượng văn, nội dung vở kịch không ngừng miêu tả nhân vật chính một người, chỉ có một cái nữ chính, có chút chậm nóng, nhân vật chính cũng không thể miểu thiên miểu địa, muốn nhìn sảng văn cùng hậu cung có thể lui, để tránh khỏi gây nên khó chịu.

Cảnh giới tu luyện: Luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần. .