0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 57 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua cao võ thế giới, trở thành Đại Chu hoàng triều thái tử, thu được mạnh nhất bạo quân hệ thống. Khởi đầu tựu triệu hoán ra sáu kiếm nô, giúp đỡ thanh trừ dị kỷ. Kiếm thánh Cái Nhiếp, một kiếm dẹp yên ngàn năm thế gia. Nhân gian Võ Thánh Tả thiên hộ, uy hiếp thế gian, phiên bang man di đều cúi đầu xưng thần. Quốc sư Trương Tam Phong, người khác tu võ hắn tu tiên… . Chờ Cơ Lạc Trần quay đầu lại thời gian, thiên hạ đã bình định, tất cả mọi người nào dám không theo, tọa trấn triều đình, hiệu lệnh thiên hạ, Thần Ma cúi đầu.