0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 54 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một cái hiện đại linh hồn, xuyên qua trở thành Thiên Giới tư pháp đại thần Dương Tiễn.

Trong một đêm, một hồi bao phủ Tam Giới Lục Đạo gió bão đột nhiên gió nổi lên.

Quét hắc trừ ác!

Trọng quyền phản mục!

Lập ra Thiên Đình cơ bản pháp!

Chấn chỉnh lại Thiên Đình uy nghiêm!

Đại ma hầu Tôn Ngộ Không: Này Tam Giới Lục Đạo, ta lão Tôn trừ ta sư phụ Tu Bồ Đề tổ sư ở ngoài, duy kính Dương Tiễn một người!

Tây thiên Như Lai Phật Tổ: Dương Tiễn dĩ nhiên đem Linh Sơn định nghĩa là hắc ác thế lực tổ chức đội, phải kiên quyết đả kích!

Ngọc Hoàng Đại Đế: Trẫm ngồi bất động Lăng Tiêu Điện, không vì là tam giới chí tôn, có thể Thiên Đình trăm vạn tướng sĩ, duy Dương Tiễn một người như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Thái Thượng Lão Quân: Dương Tiễn người này.