0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 2 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lâm Phong xuyên qua Thương Lan Tu Tiên Giới, bắt đầu một cây đao, tài nguyên toàn bộ nhờ đoạt, vì thành tiên, nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu da, dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Tông môn Thánh nữ: Cái kia hèn hạ vô sỉ Lâm Phong lại tới, ta nhẫn trữ vật lại không.

Ma đạo Thánh nữ: Tên hỗn đản kia chỉ cướp ta nhẫn trữ vật, con người của ta chẳng lẽ không thơm sao?

Tông môn Thánh tử: Con mẹ nó, cái này hỗn đản làm sao chỉ đối với nữ nhân thủ hạ lưu tình, nam liền một đao chặt.

Thương Lan Tu Tiên Giới, bởi vì có Lâm Phong tồn tại, trở nên ầm ầm sóng dậy, mười phần đặc sắc.