0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 96 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 vô địch đế hoàng + cực hạn nghiền ép + toàn bộ hành trình bạo sảng! 】

Sở Dạ xuyên qua huyền huyễn dị thế, khởi đầu liền trở thành Thiên Võ đế triều hoàng đế bù nhìn.

“Keng! Vô thượng đế triều hệ thống đã khai mở!”

Đánh dấu triệu hoán ba ngàn Hắc Long ngự vệ, một trăm nghìn Long Võ quân đoàn! Thực lực càng là bằng toàn triều tổng số! Trực tiếp thu được Tôn giả cảnh đỉnh cao tu vi, 80 triệu ức lực lượng gia thân!

… . Phiên vương cắt cứ? Hậu trường tông môn?

Nước láng giềng nhìn trừng trừng? Toàn bộ nghiền ép xóa bỏ, chém giết hết thảy gian tặc phản loạn!

“Nghịch thiên vẫn còn có đường sống, nhưng nếu nghịch trẫm Thiên Võ đại đế… . . . Vậy liền chỉ có chết một đường!”