0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 579 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trinh Quan bảy năm.

Bầu trời một tiếng nổ vang, xuyên qua thành Ngụy Thúc Ngọc.

Thân là Ngụy Chinh nhi tử bảo bối, cái kia không được cho cha phân ưu giải nạn sao?

Lý Thế Dân trộm tàng tư tiền thuê nhà? Cha ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến mắng.

Lý Thế Dân muốn nạp thiếp? Cha ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến mắng.

Lý Thế Dân muốn ngự giá thân chinh? Cha ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến mắng…

Tóm lại một câu, Lý Thế Dân làm gì, ta phản đối chính là.

Hiền danh đây không liền đến sao?

“Nhi nện, ngươi dạng này cha sẽ thất nghiệp.”

“Vậy ta ngày mai nghỉ ngơi một chút, ngài đến mắng?”

“Không hổ là ta hảo nhi tử.”

Ra trận phụ tử binh, bình xịt tổ hai người chính thức thượng tuyến…

(xuyên qua, hệ thống, sảng văn, Đại Đường, lịch sử, cổ đại )