0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 434 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Có một ngày, Hứa Gian tiểu hào phát tới tin tức, công bố là hắn qua đời nhiều năm cha ruột, nói mình xuyên qua dị thế nhiều năm, bây giờ cần trợ giúp của hắn cứu trở về mẹ hắn.

Phần này trợ giúp liên quan đến hắn toàn bộ tiền tiết kiệm.

Bán tín bán nghi Hứa Gian lựa chọn thử một chút.