0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 62 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lý Nguyên xuyên việt Vô Tận Tiên Vực, trở thành Đại Đường tiên quốc nhất quốc chi chủ, lấy được đến vô địch ngón tay vàng 【 vô hạn bạo binh căn cứ 】, mỗi ngày có thể phục chế trăm vạn Tiên Đế, ám sát, hủy diệt, sinh tử, thời không, các loại chấn kinh thế giới binh chủng hoành không hiện thế, chấn nhiếp hoàn vũ!

Diệt Thế tiên cung Tiên Vương thánh chủ: “Nhanh báo, Đại Đường Hủy Diệt Tiên Vương có mấy cái tôn đến đây?”

“Bẩm. . . Báo. . . . Thánh chủ, bên ngoài. . . . Bên ngoài tất cả đều là Hủy Diệt Tiên Vương, ùn ùn kéo đến, ta. . . Chúng ta chạy không được!

” Thánh chủ: . . . !