0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 324 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« loli đồ đệ + lệch hài hước + vô địch + Nữ Đế + hệ thống + lão lục Versailles »

Lý Bắc Huyền xuyên việt huyền huyễn thế giới mười tám năm, trở thành đỉnh phong thánh địa nội môn đệ tử, giác tỉnh thiên mệnh nhân sinh lựa chọn hệ thống.

“Bắt đầu tưởng thưởng cực đạo đế binh —— Vạn Vật Mẫu Khí Nguyên Đỉnh!”

Từ đó 3000 Đạo Vực đi ngang!

“Ngươi nói ngươi là quét ngang đại thế thiên kiêu, muốn đánh ta?”

“Hỏi một chút phía sau ta cực đạo đế binh!”

“Ngươi nói ngươi là đại năng chuyển sinh, muốn đánh ta?”

“Hỏi một chút phía sau ta cực đạo đế binh!”

“Ngươi nói ngươi là vô thượng Đại Đế, muốn đánh ta?”

“Hỏi một chút phía sau ta cực đạo đế binh!”

. . . .

Phá Vọng Chi Nhãn, có thể tra người nhìn hắn mệnh cách mệnh số, thậm chí còn có thể nhìn thấy gần đây cơ duyên!

“Người này cư nhiên là quét ngang Tiên Vực vô thượng Nữ Đế? Ta trực tiếp bày tỏ!”

“Người này cư nhiên là tung hoành Đạo Vực Huyết Hồng ma chủ? Ta trực tiếp thu làm đệ tử!”

“Tên này thiên kiêu cư nhiên là đại đạo chi lộ bên trên khí vận chi tử? Ta trực tiếp thu làm tiểu đệ!” .

. . .

Nhiều năm sau đó.

3000 Đạo Vực đại biến.

Một tên thiên kiêu bị vô số cường giả coi là dị loại, hắn lại chỉ là khóe miệng phác họa, hướng phía không trung kêu gào.

“Cực đạo đế binh ở chỗ nào! ?”

“Sư tôn cứu ta!”

“Lão tổ giúp ta!”

“Nghịch đồ! Còn chưa tới cứu vi sư!”