0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 66 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đại tuyết đêm, Thẩm Kiều ở trong vòm cầu nhặt được một cái có thể nghe đến tương lai điện thoại di động.

Trong điện thoại, 27 tuổi Thẩm Kiều nói cho nàng biết, đi tìm lớp bên cạnh cái kia trên trán có một đạo miệng vết thương nam sinh.

27 tuổi Thẩm Kiều khóc khẩn cầu 17 tuổi Thẩm Kiều nói: “Mau cứu hắn, lần này, không cần lại khiến hắn vì ngươi chết mất.”