0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.2K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bị thay đổi thật thiên kim vốn nên ở nông thôn nhận hết khổ sở trải qua đau khổ, nhưng này hết thảy ở Ma Vương điện hạ Lan Đình tham gia sau hết thảy không thấy.

Ma Vương điện hạ vung tay lên, lộ ra trắng tinh hàm răng.

Lúc này đây nên thay đổi người đến nhận hết khổ sở trải qua đau khổ.