0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 167 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tịch Tà kiếm phổ đại bán phá giá!

Đến đến đến, nhìn một chút, coi trộm một chút!

Không muốn 998, cũng không muốn 98, ngày hôm nay chỉ bán 9 khối 8!

Chỉ có một vạn phân nha, muốn mua nhanh chóng, cần đại hiệp mau mau rồi!

Ngươi cái này nghịch tử!

Ta đánh chết ngươi!

Đừng đừng đừng, cha, ngươi xem đây là cái gì?

Mẹ nó, nhiều như vậy bạc!

Ta nhi thật hiếu thuận, ta nhi 666!

Tịch Tà kiếm phổ đại bán sau đó, các đại giang hồ nhân vật nhưng khó khăn, cắt đứt?

Mẹ nó, gặp đoạn tử tuyệt tôn a! Không cắt?

Mẹ nó, người khác cắt đánh không lại làm sao bây giờ?