0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 271 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Người khác xuyên thư đương nữ chủ, nàng lại xuyên thành pháo hôi nữ phụ.

Nữ phụ không nữ phụ không quan trọng, pháo hôi là tuyệt đối không có khả năng pháo hôi.

Dựa vào trời cao ban ân bàn tay vàng, nàng nhất định phải thật tốt xông vào một lần này mạt thế!

Thực lực không đủ trước hết cẩu phát dục.

Có năng lực liền cách nguyên thư nam nữ chủ xa xa!

Một đường đánh quái thăng cấp, rời xa pháo hôi vận mệnh, trở thành chính mình nhân vật chính!

PS: Nữ chủ không phải người.