0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 14 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(giá không + xuyên qua + trước cưới sau yêu + nam nữ song khiết) một khi xuyên qua, lại trở thành Thượng thư phủ không được sủng ái trưởng nữ, mẫu thân qua đời, tiểu thiếp phù chính, một tờ hôn thư, lại gả vào vương phủ, trong truyền thuyết lãnh huyết vô tình vương gia vậy mà cũng sẽ bị Vương phi mê hoặc, sủng đến vô pháp vô thiên!