0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 4 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đời trước, Vân Tri Ý cùng Hoắc Phụng Khanh từ tuổi nhỏ cầu học đấu đến vào sĩ làm quan, cuối cùng nàng còn say rượu hành hung, đem cao ngạo lành lạnh Hoắc Phụng Khanh làm, thanh mai trúc mã hiểm thành oán lữ.

Chẳng qua, tại nàng chúng bạn xa lánh, tráng niên đột tử, Hoắc Phụng Khanh vẫn lấy đức báo oán, người đầu tiên chạy đến thay nàng nhặt xác.

Sống lại một đời về đến tuổi nhỏ, Vân Tri Ý quyết định có qua có lại, làm lạnh lùng khắc chế, lòng mang thiện ý tiểu Thanh mai, cùng Hoắc Phụng Khanh mỗi người mạnh khỏe.

Nhưng không ngờ, lần này đúng là cái kia Hoắc Phụng Khanh cầm rượu hành hung, đưa nàng nhào té xuống đất…

Mắt đỏ cắn ống tay áo của nàng.

Nhà hát nhỏ một:

Hoắc Phụng Khanh: Ngươi đã nói, đời này tuyệt không cùng ta từ bỏ ý đồ, tất phải khi được ta phục tùng như chó. Bây giờ thế nào không khi ?

Vân Tri Ý: Khi đó ta tuổi trẻ khinh cuồng, bây giờ lạc đường biết quay lại, mong rằng ngươi quân tử độ lượng rộng rãi. Chúc ngươi từ đây trước Trình Cẩm thêu…

Hoắc Phụng Khanh sâu kín cười lạnh: A, đều sẽ nói lời xã giao dỗ ta, cái này sợ là ở bên ngoài có khác chó.

Nhà hát nhỏ hai:

Vân Tri Ý: Hoắc Phụng Khanh, nếu ngươi khăng khăng vòng Bắc Sơn làm nhà ngươi phủ binh đại doanh, có tin hay không ta mỗi ngày ngồi xổm ngươi cửa phòng khóc tang!

Hoắc Phụng Khanh: Bắc Sơn là bệ hạ cho ta. Nếu ngươi đồng ý thành hôn, ta cùng Bắc Sơn đều thuộc về ngươi. Đến lúc đó mặc cho ngươi muốn khóc cái gì điều, ta đều rửa tai lắng nghe. Đúng, cổng gió lớn, đi trên giường khóc.

Hoắc Phụng Khanh: Hoắc mỗ làm quan không màng vang danh thiên hạ, duy cầu phù diêu thanh vân. Cây mơ tại mây bên trên, ta cần Tung Vân Thê.

Đây là một cái cây mơ trúc chó, cùng nhau đầu bạc chuyện xưa.