0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 596 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Địa tinh cơ giáp rong ruổi chiến trường, thú nhân chiến rống vang phá thiên tế, Tinh Linh ma pháp mũi tên xuyên phá dòng lũ sắt thép mà tới, người lùn trọng pháo lấy rít gào hiện lộ rõ ràng đường kính chính nghĩa!

Phía trên chiến trường hỗn loạn, Chu Tự một thân nhung trang, coi thường đến từ thế giới bên ngoài, lấy thần minh tự xưng đám gia hỏa. . .

“Hôm nay, tất có một vị thần mất mạng nơi này, bằng vào ta Sâm La Vạn Tượng chi danh phát thệ!”

—— đường phân cách —— ——

Đã có hoàn tất tiểu thuyết « văn minh chi vạn giới lãnh chúa »

Thư hữu 1 quần (đã đủ)

Thư hữu 2 nhóm: 922101817