0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 104 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bạch Vân Tranh xuyên qua huyền huyễn thế giới, trở thành tuyên cổ thế gia Bạch gia đạo tử.

Vô địch bối cảnh, yêu nghiệt thiên phú, càng có hệ thống phụ trợ.

Bắt đầu trực tiếp gấp 100 vạn lần bạo kích đánh dấu Hồng Võ Đạo Thể, ba tuổi tại Cửu Thiên thư lâu đánh dấu, thu hoạch được thất tinh khen thưởng, Cửu U Tạo Hóa Pháp!

9 tuổi tại Thiên Nhai Vô Cảnh đánh dấu, thu hoạch được bát tinh khen thưởng, Thiên Diễn Đạo Kinh!

12 tuổi tại lễ thành nhân đánh dấu, thu hoạch được cửu tinh khen thưởng, Vô Cực Trọng Mâu!

Bao nhiêu năm sau, Bạch Vân Tranh ngóng nhìn Thanh Thương nhàn nhạt mở miệng nói: “Thế gian tuyệt đại 3000 vạn, ngộ ta cũng cần tận thuận theo.”