0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 18 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Mở tân thư《 Vân Chi Vũ: Dẫn bóng chạy, nam phối hắn sẽ đọc tâm 》, nhanh đi cất giữ lạp! 【 đọc tâm + sinh tiểu hài + nam chính không cố định + sảng văn + ngược cặn 】 nam chính có thể nghe được nữ chủ tiếng lòng, ưa thích cất giữ nha! ⭐️ bảo tử nhóm đánh tam tinh hoặc trở xuống, áp phân, không thể lên 7, bằng không cùng người dễ dàng loại bỏ. Cái thứ nhất thế giới 《 Vân Chi Vũ cp Cung Viễn Chủy 》 hoàn tất cái thứ hai thế giới 《 Vân Chi Vũ cp Cung Thượng Giác 》 hoàn tất cái thứ ba thế giới 《 Vân Chi Vũ cp Tuyết Trọng Tử 》 hoàn tất cái thứ tư thế giới 《 Vân Chi Vũ cp Cung Viễn Chủy 》 đổi mới bên trong