0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 10 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bên ngoài tất cả đều là quái vật quỷ ảnh, ta thật sợ hãi.

Chỉ nghĩ chờ ở phòng an toàn bên trong, mãi đến tận thiên hoang địa lão. . . . .

— — — — — — — —

Giết không chết quỷ ảnh, vô cùng tận quái vật, Vu Hoành mang theo thần bí ấn đen đi tới nơi này, lợi dụng có thể cường hóa tất cả ấn đen, chậm rãi ở chính mình phòng an toàn bên trong, dựng ra độc thuộc về tự mình tuyệt đối an toàn khu vực.