0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 29 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ăn bữa cơm, ăn no trạng thái tác dụng với bản thân

« ăn no: Mỗi phút khôi phục thể lực trị 1 điểm, kéo dài ∞ »

Không cần tiếp tục phải ăn cơm

Dán tấm bùa trong người bên trên, Giáp Mã Thần Hành tác dụng với bản thân

« Giáp Mã Thần Hành: Đề thăng tốc độ di chuyển 1000%, kéo dài ∞ »

Gõ cái thuốc, tăng linh, thối thể, dưỡng hồn, kéo dài tuổi thọ. . . Tác dụng với bản thân, ăn một khỏa quản cả đời.

Bạo phát ba giây suy yếu ba năm bí thuật cặn bã? Không, đó mới là mạnh nhất thần kỹ!

Cảm ngộ một lần đợi thêm ngàn năm đạo vận rất dài? Không, nó Thiên Thiên ở bên cạnh ta lởn vởn!

Ta chính là ta, một cái đem chớp mắt hóa thành vĩnh hằng nam thần → _ → . . .