0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 14 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 không gái chủ 】 【 võ hiệp 】 【 cao võ 】 【 không phải vô địch sảng văn 】 【 thương đạo thông thần 】

Lúc trước giang hồ rất loạn, thẳng đến Lâm Hàn bước vào giang hồ, hắn một cây trượng hai trường thương liền đè lại toàn bộ võ lâm.

【 La Gia Thương → Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương đặc hiệu: Lãnh huyết 】

【 Bá Vương Thương → Bá Vương Thiêu Sơn Thương đặc hiệu: Chấn nhiếp 】

【 Lạc Vũ Thương Pháp → Bạo Vũ Lê Hoa Thương đặc hiệu: Phản kích 】

【 Long Đảm Lượng Ngân Thương (ngụy): Nhất lưu thợ rèn hướng tới Thương Thần Triệu Tử Long chi Thần khí, dốc hết tâm can khấp huyết chi tác, đặc hiệu: Cứng ngắc 】

【 Trượng Nhị Hồng Thương (ngụy): Nhất lưu thợ rèn cảm thán thương binh ít dần, mô phỏng đã từng thiên hạ đệ nhất thương trong lòng bàn tay trượng hai Hồng Anh thương đúc thành. Đặc hiệu: Liên kích 】. . .