0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 42 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lục Tú xuyên qua thành một cái ma tu, trên thân khóa lại một cái khắc mệnh tu luyện bảng, vì tại hung hiểm tàn khốc trong ma môn sống sót, hắn đành phải khắc mệnh tu hành.

Đương nhiên. . . Là khắc mạng của người khác.