0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 64 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Sinh viên Tần Kinh Như thức đêm truy kịch, bất ngờ trọng sinh đến tứ hợp viện trong thế giới Tần Kinh Như trên mình. Dựa vào thế kỷ 21 Lam tinh trí tuệ, Tần Kinh Như qua lên nằm thẳng sinh hoạt. Mỗi ngày đếm một chút tiền, ăn một chút mỹ thực, vẩy vẩy thao hán! Nghiệp dư thời gian làm gì? Đương nhiên là trêu đùa tứ hợp viện chúng cầm. Thế nào trêu đùa? Một lời khó nói hết, vẫn là đọc tiểu thuyết a.