0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 119 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trương Thúy Hoa một cái thế kỷ 21 mẹ goá con côi lão thái thái, một buổi sáng tỉnh lại xuyên qua đến tình đầy tứ hợp viện thế giới. Xuyên tới thời điểm là Yết Cương xưởng người tới thông tri Giả Đông Húc bị thương tại bệnh viện cấp cứu, để nàng và Tần Hoài Như đi gặp một lần cuối. Giả Trương thị nghe nhất thời không tiếp thụ được bất tỉnh đi qua, bị trong viện người theo nhân trung khi tỉnh lại liền đổi thành thế kỷ 21 Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa một cái lão thái thái cũng không có sự tình liền ưa thích xem TV kịch, có thể nói là biết rõ tứ hợp viện nội dung truyện, mà nhìn Trương Thúy Hoa là như thế nào lợi dụng tiên tri tại tứ hợp viện quấy nhiễu chúng cầm chó nhà không yên.