0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 185 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nhậm Bình Sinh xuyên qua Đại Chu, khóa lại hệ thống, tại kinh sư đánh dấu liền có thể thu hoạch được ban thưởng.

Nhưng bởi vì Trấn Bắc Vương Thế tử thân phận, hắn bị nhốt Bắc cảnh, ròng rã hai mươi năm không thể đánh dấu một lần.

Thẳng đến cái này một ngày.

Hoàng Đế một đạo thánh chỉ đưa vào Bắc cảnh, khiến Thế tử vào kinh thành cưới hủy dung Công chúa. . .

Coi như tất cả mọi người cho là hắn sẽ từ chối cự tuyệt lúc.

Hắn dứt khoát kiên quyết bước lên tiến về kinh sư con đường!

. . .

Nhiều năm về sau.

Nhìn xem khuynh quốc khuynh thành tự mình nương tử, đem thiên hạ quấy đến long trời lở đất.

Thế tử biểu thị: Kỳ thật ngay từ đầu, ta chỉ muốn lĩnh cái đánh dấu ban thưởng.