0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 25 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tu tiên? Không, không đi tu tiên.

Ta tu, là thật.

. . .

Làm hướng đạo người, Mạc Xuyên lấy Ngũ Cầm Hí nhập đạo, tự dưỡng linh lộc Giác Tiên, bước vào tu tiên thế giới.

Mênh mông thiên địa, từng đống hạt bụi nhỏ, tiên sơn mờ mịt, điền viên mục ca, ta cưỡi Linh Lộc, khinh vũ vi hành, lấy chứng nguồn gốc, lấy minh mình tâm.