0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 441 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đại Ngụy, Kiến Viêm bảy năm.

Mênh mông thế giới lần nữa toả ra sự sống, đã sớm phong trấn cổ lão yêu ma bắt đầu khôi phục.

Đế Hoàng luyện đan cầu tiên trường sinh, cổ lão vương triều hướng đi mạt lộ, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía.

Phương Việt xuyên qua mà tới, thức tỉnh thiên phú [ Thần cấp tư chất ]

[ Thần cấp tư chất: Mỗi một ngày qua, tư chất gia tăng một điểm ]

[ tư chất +10: Mười dặm chọn một ]

[ tư chất +100: Trăm dặm chọn một ]

[ tư chất +1000: Ngàn dặm chọn một ]

[ tư chất +10000: Vạn người không được một ]