0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 705 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 trường sinh + cẩu + bảng + thuộc tính + võ đạo + tu tiên + khôi hài + phàm nhân lưu 】

Bạch Vũ xuyên qua tiên hiệp thế giới. Bắt đầu trường sinh bất tử, đưa tang liền mạnh lên.

Đưa tang Tông Sư võ giả, thu hoạch được max cấp Kim Chung Tráo, khí huyết như rồng!

Đưa tang Luyện Khí tu sĩ, thu hoạch được Thiên Linh Căn, thiên tư Siêu Phàm!

Đưa tang vô thượng Đạo Tổ, thu hoạch được ba ngàn đại đạo, độc đoán vạn cổ!

Bạch Vũ: Ta không nhất định có thể siêu việt ngươi, nhưng ta khẳng định siêu độ ngươi.

Đưa tang ức vạn năm, ngồi xem vạn cổ chìm nổi. Khi hắn tay cầm cờ trắng, chó đen làm bạn, lộ ra đống cát lớn nắm đấm.

Chư Thiên Vạn Giới đều oanh động.

Hắn tới, hắn tới, ba táng đế quân hắn tới.

Chó đen cờ trắng, thiên địa khó có thể bình an.

Bạch Vũ xán lạn cười một tiếng: Việc tang lễ một con rồng giải một chút.