0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 15 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tô Tú Tú xuyên thư, vừa mở mắt liền bị trong nhà ép gả cho ngốc tử. . .

Đặt tại trước mặt nàng có hai con đường:

1, xuống nông thôn đương thanh niên trí thức!

2, chính mình tìm người gả cho!

Trong nguyên tác, nàng bởi vì thích nam chủ, lựa chọn xuống nông thôn, lại bởi vì nam chủ bị người mưu hại, gả cho trong thôn tên du thủ du thực. . .

Tô Tú Tú: . . .

Mẹ nó, bắt đầu bị cha mẹ buộc gả cho ngốc tử, xuống nông thôn bị người mưu hại gả cho tên du thủ du thực, này nguyên thân đều là cái gì mệnh a!

Xuống nông thôn là không thể nào xuống nông thôn, gả cho ngốc tử càng không có khả năng, vậy liền tự mình tìm người gả đi.