0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 19 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lưu Trường An hồn xuyên đến Tống Vũ Thế Giới , tại đây Hoàng Triều san sát , giang hồ thế lực bàn căn hỗn loạn , trong bóng tối thế lực không đếm hết được. Vì bảo vệ tiện nghi sư phụ một nhà , chống cự giang hồ mấy đại nhất lưu thế lực , Lưu Trường An dốc lòng tu luyện , tại Võ Đang bộc lộ tài năng. Mãi đến Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ , một mình đến khiêu chiến trước Võ Đang Thái Sơn Trương Tam Phong Trương Chân Nhân , vừa lúc bị du lịch trở về Lưu Trường An nhìn thấy , chợt , hắn lấy Võ Đang đời thứ 3 đệ tử nghênh chiến Lý Hàn Y…